Mycket sång och musik både inledde och avslutade dagen. Elever från Svenska Skolan i Silicon Valley sjöng Det Gåtfulla Folket ("Barn är ett folk och de bor i ett främmande land..") av Beppe Volgers, tonsatt av Olle Adolphson och sedan folkvisan Vem kan segla förutan vind ackompanjerade av Michael Lund på gitarr. Efter sången läste ett av barnen ur Barnens Bibel och så började "Sinnenas Gudstjänst om medmänsklighet" (med musik, doft och rörelse.. en gudstjänst där "fler kan känna sig hemma").

Den här speciella typen av gudstjänst har sitt ursprung i Finland och har använts vid några tillfällen av norska sjömanskyrkan i San Pedro. Svenska Kyrkans utsände präst i Californien, Staffan Simonsson, predikade inte utan istället gick församlingen till fyra stationer till musik av Tamara och Mikael Bohlin på cello.

Vid en station tänds ett ljus för någon när eller kär, vid ett annat skrivs ett kort meddelande som behålls som påminnelse eller för att senare lämnas till den man tänker på. Nästa station har en grupp tända ljus där deltagarna luktar, förnimmer och känner efter vem man tänker alldeles särskilt på och varför. Den sista stationen har små smakbitar av frukt. Smaka en bit och känn efter, tänk på något alldeles speciellt som det påminner dig om, kärlek, vänskap...

Gudstjänsten avslutades med nattvard, som förrättades av Staffan Simonsson med hjälp av Björn Skogström. Pianomusik av Gabriel Bohlin.

Det nya kyrkorådet under ordföranden Lennart Swartz tog initiativet till Sinnenas Gudstjänst, koordinerade med Svenska Skolan och letade fram kyrkan i Los Altos. Genom Cathy Sjögreen bidrog ett stort antal SWEA medlemmar från San Francisco med kaffebröd efter gudstjänsten. Dagen blev ett bra exempel på en aktiv och engagerande kyrka där många bidrog till att skapa både stämning och fest.

Text & Bild: Carola Williams