..när SWEA San Francisco höll den 27:e traditionella julmarknaden med Lucia. 90 tärnor, pepparkaksgubbar, stjärngossar och tomtar, från 5 år och uppåt, deltog i årets Luciatåg, som besökte marknaden vid tre tillfällen under lördagen. Kören leddes som vanligt av Karin Gaensler som gjort det i mer än 15 år och har en enorm förmåga att hålla ordning på alla barn. Efter ett fåtal gångers träning låter gruppen som om de aldrig gjort annat än gå Luciatåg. I år satt en ny vid pianot, Per-Olof Persson, som ackompanjerade så väl att alla hoppas han stannar många år i Bay Area.
Årets Lucia var Claudia Söderlind som varit au pair i området och nu är i slutet av sin tid i Amerika. Det blev en minnesvärd avslutning på året att få äran att vara SWEA San Francisco Lucia innan återresan till Sverige före jul.
Foto där så inte annat anges: Carola WIlliams, Nordstjernan

More info on the Swedish Lucia tradition: http://tinyurl.com/292tmay and... som lesser known facts on the subject: http://tinyurl.com/2cmrr6b