It’s a new year and we usually say that when we put the old year behind us. I know very few [actually] do that. On the contrary; we continue to carry everything that happened last year. Especially the negative and difficult. We dwell on and regret and wonder if we could have done otherwise. If it’s been an extremely bad year, we talk about an "annus horribilis," just as the Queen of England did in her speech when she had sat on the throne for 40 years.
If you think back many years, you will often only remember the good and happy memories, but in the early morning darkness the negative thoughts will easily catch up with you. Many of us not only carry the past year, we carry a full line of years on our shoulders. The backpack becomes heavy, and we can soon not bear it to go on.
You cannot do anything about what has happened but you can choose how you want to shape your life from here onward. Let us leave the old year behind! Come here and have a seat with me. Relieve yourself of all the heavy burdens you carry, the sadness of a life that was not what you expected, harsh words said in effect, faulty priorities that injured you and your family. What's in your particular bag may vary.

Things we can affect, and ...
Now it’s once and for all time to distinguish between problems we can do something about and those we cannot do anything about. That which has been, what happened last year or long ago falls into the category of problem that you can not do anything about. Instead, accept that just as it was, and from there move on and focus on what you can change or shape as you would wish.
So with all the heavy burdens put aside, how is your life? Are you happy, do you live up to your full potential, or are you living only at a low percentage? It is never too late to take control of your life and realize that you are the protagonist. How good do you want your life to be from today forward? Allow yourself to create that dream. You are not an extra in your life or playing a supporting role. You are the protagonist and as such you should live to the best of your ability. We can all help and contribute to create a good world in big and small ways. We are a single humanity and as such have been set to take care of our earth.
Now a new year is here and the goal is to live now, not in the past or the future. For many of us, life is filled with "musts" and the tremendous pressure of time. "I'm just going to," said Alfon Åberg in the children's book. "I'll just do this first then I'll ... " The present is the only time you have for eternity.
The goal is to live right now. Not to live in what is past, not live in that which is to come, but literally live in the present. With eternity ahead, the stress disappears and life becomes every moment, now.
I wish peace upon the old years we have left and the blessing of this New Year 2016! Let us now leave the old year and turn toward the future. Now is your time! Now is God's time. The God who is never far from each of us.

ADVERTISEMENT

Good year wishes,
Louise Linder
Pastor of the Swedish Church in Florida
The Swedish church in Florida is youngest among the Swedish churches in the U.S. and is more mobile than its equivalents in California or New York. Sermons in Swedish are held in Fort Lauderdale, Boca Raton, Miami or Sarasota but every so often also in Atlanta, Houston, New Orleans and Mobile, Alabama. For more info, see www.svenskakyrkan.se/florida


Ett nytt år
Det är ett nytt år och då brukar vi säga att nu lägger vi det gamla året bakom oss!
Jag vet att det är väldigt få som gör det. Tvärtom fortsätter vi att bära på allt som hände förra året. Speciellt det som var negativt och svårt. Vi ältar och ångrar och funderar på om vi kunde ha gjort på något annat sätt. Om det har varit ett extremt dåligt år talar vi om ett ”Annus horribles”, precis som the Queen of England gjorde i sitt tal när hon hade suttit på tronen i 40 år.
Om man tänker tillbaka många år bakåt kommer man ofta bara ihåg goda och glada minnen, men i morgonens mörker kommer lätt de negativa tankarna ifatt en.
Du kan inte göra något åt det som har hänt men det du kan göra, är att välja hur du vill forma ditt liv nu och framåt! Förresten så är det många av oss som inte bara bär på det gångna året utan vi bär en hel rad med år på våra axlar. Ryggsäcken blir tung och vi orkar snart inte gå.
Det är ett nytt år och vi lämnar det gamla året bakom oss! Kom här så sätter vi oss. Ta av dig allt det tunga du bär på, livssorgen över att livet inte blev som du tänkt dig, hårda ord som sades i affekt, fel prioriteringar som skadade både dig och din familj. Vad som finns i just din ryggsäck kan skifta. Nu är det hur som helst en gång för alla dags att skilja mellan problem vi kan göra något åt och de som vi inte kan göra något åt. Det som har varit, det som skedde förra året eller för länge sedan är passé och hör till kategorin av problem som du inte kan göra något åt. Istället ska du acceptera att just så blev det för att därifrån ta dig vidare och istället fokusera på det som du kan förändra eller forma som du vill.
Så nu när allt det tunga ligger här vid sidan, hur har du det i ditt liv? Är du nöjd, lever du utifrån din fulla potential eller lever du bara till ett par procent? Det är aldrig försent att ta kommandot över sitt liv och inse att du är huvudrollsinnehavare. Hur bra vill du att ditt liv skall utformas från idag och framåt? Tillåt dig skapa den drömmen. Du är inte någon statist i ditt eget liv eller innehar en biroll. Du är huvudrollsinnehavare och som denna ska du leva efter bästa förmåga. Vi kan alla hjälpa till och bidra så att vi får en bra värld i smått och stort. Vi är en enda mänsklighet och som denna är vi satta att ta hand om vår jord och vår värld.
Nu är det nya året här och framtiden strömmar emot dig och målet är att kunna leva nu inte då och sedan. För många av oss är livet fyllt av så många måsten och en oerhörd tidspress. Andra är inte pressade av tiden på det viset men lever ändå inte nu. ”Jag ska bara ” sa Alfons Åberg i barnboken. Jag ska bara göra detta först sen ska jag…” Mamma hur länge är två snart och tre strax? Frågar barnet sin stressade mamma. Nuet är den enda tid du har i evighet.

Kanske är målet att kunna leva just nu. Inte leva i det som har varit, inte leva i det som skall komma utan bokstavligen leva i nuet. För många av oss är livet fyllt med all måsten och en ständig tidspress. Andra är inte pressade av tiden på det viset men lever ändå inte nu. Så med evighetens perspektiv för ögonen försvinner stressen och pressen och livet blir varje nu.
Jag önskar frid över de gamla åren vi har lämnat och välsignelse över detta nya år 2016! Nu lämnar vi det gamla året och vänder oss mot framtiden. Nu är din tid! Nu är Guds tid. Den Gud som inte är långt borta från någon enda av oss.

Ett gott år
Önskar
Louise Linder
Kyrkoherde i Svenska kyrkan i Florida