Submitted by Kyoko Shakagori
News of the horrific devastations immediately spread around the world with heartbreaking images and photos. Day by day, situations got worse, as numbers of missing people and death toll increased. Now, the threats of radiation and meltdown at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant darken the hopes of the affected region’s recovery even more.

However, during this dark cold time in Japan, there were warm stories of the kindness and empathy shared by so many via Twitter. Eventually, these heartwarming Tweets were collected and posted onto a website called “Pray for Japan” http://prayforjapan.jp/message/, and even translated into many languages by volunteer translators. Swedish version was translated by a team with two Japanese and two Swedes - Eriko Takemoto, Fredrik Ågren, Kyoko Shakagori and Paul Yli-Tainio. They translated these Tweets without sleep one night, hoping that many Swedes can read them on their mother tongue and feel hopes for Japan’s strong rise from this devastation.
Followings are some excerpts:

ADVERTISEMENT

“Hm, jag köper nog inte denna”
Några unga män kom in i butiken för att köpa lite alkohol när en av dem sa, ”Oj!” Jag tog bara med mig pengar till alkoholen. Jag har inga pengar att donera. . . Hm, jag köper nog inte denna”, sa han och ställde tillbaka en av flaskorna på hyllan och valde istället att donera dessa pengar till insamlingen för de nödställda. Hans vänner donerade också. Oj, det hade jag inte väntat mig.

“Uh… I am not buying this one”
A group of young men came to my store to buy some liquor. One of them said suddenly, “Oh no! I brought enough money to pay for the drinks, but don’t have money to donate! Uh... I am not buying this one” and return one of the liquor to the shelf and donated his remaining money. His friends also donated money one after another. Wow. I didn’t expect this.

“En flicka vid namnet Mai”
”Mai, jag sa att jag gillar ditt lockiga hår. Varför är det rakt idag?”
”Jag vet. . . Jag funderade på hur jag kunde spara elektricitet, och detta var det enda jag kom att tänka på. ”Jag lyssnade på detta parets samtal på tåget. Då insåg jag hur folk runt om i Japan funderar på hur de kan hjälpa de nödställda. Då kände jag tårarna komma i mina ögon. Mai-chan! Du rockar!

“A girl whose name is Mai”
“Mai, I told you I like your hair curly. Why it is straight today?” “I know… but I thought about how I can save electricity, and this was only thing I thought I could do.” I overheard a conversation of a young couple on the train. I realized all around Japan, people are thinking about what they can do to help in many levels, and I felt tears in my eyes. Mai-chan! You Rock!

“De hemlösa”
Kollektivtrafiken var helt död och jag var medtagen efter att väntat på tåget jättelänge.
Det var då en hemlös man gav mig en kartong och sa att jag kan använda den på golvet för det var kalt. Vi brukar ju ignorera de hemlösa. De hemlösa är hjärtliga.

“A homeless man”
Public transportation was completely shut down and I was waiting for the train for a long time.
That was when a homeless man gave me a cardboard box and told me to use it on the floor, as it was cold.
We usually ignore the homeless people. It was warm and was such a nice gesture by him.

“Kodnamnet”
Den amerikanska militärens japanska kodnamn för ”nödhjälp” kallas ”Operation Tomodachi”. (Tomodachi betyder ”vän” på japanska.) Vilket omtänksamt namn den amerikanska militären kommit fram till. Jag blev också rörd över att de inte publicerat detta i medierna.

“The Code Name”
The US Military’s Japanese Emergency Support Code Name is “Operation Tomodachi”. (Tomodachi means ‘friend’ in Japanese). What a thoughtful name the US military came up with, and I was also moved that they did not publicize this code name in the media.

“Betalning”
Jag upplevde jordbävningen på mitt jobb i en restaurang. Jag hjälpte kunder att evakuera restaurangen. Jag tänkte lite på vem skulle komma tillbaka och betala notan, och på vilka som skulle lämna restaurangen utan att betala. Det visade sig att de allra flesta kom tillbaka och betalade, vissa kom nästa dag. Japan är ett fantastiskt land.

“Payment”
I experienced earthquake when I was working at restaurant, so I assisted packed customers to evacuate from the restaurant. I was thinking who would come back to pay, they would leave without paying. Most of customers who were eating came back to restaurant to pay for foods, even a day after. Wow. Japan is a great country.

You can read more heartwarming Tweets in Swedish here: Tweets på svenska om jordbävningen
You can read the same in Danish here:
Tweets på dansk